Structura anului școlar 2023-2024

4 minute de citit
- Publicitate -

Anul școlar începe pe 11 septembrie 2023 și se încheie pe 21 iunie 2024, fiind prevăzute 5 module de cursuri despărțite de 5 vacanțe, anul școlar având o durată de 36 săptămâni.

Anul școlar 2023-2024 va avea o vacanță „mobilă” sau „de schi”, care a fost stabilită de unele inspectorate școlare, iar în funcție de aceste date, fiecare județ va avea o structură ușor diferită a anului școlar, în special în ceea ce privește durata modulelor 3 și 4.

Structura anului școlar 2023 – 2024

Modulul 1

  • de luni, 11 septembrie 2023, până vineri, 27 octombrie 2023
  • vacanța de toamnă: 28 octombrie 2023 – 5 noiembrie 2023

Modulul 2

  • de luni, 6 noiembrie 2023, până vineri, 22 decembrie 2023
  • vacanța de iarnă: 23 decembrie 2023 – 7 ianuarie 2024

Modulul 3

  • de luni, 8 ianuarie 2024, până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024, sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;
  • vacanța de schi: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024

Modulul 4

  • de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024, sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene, până vineri, 26 aprilie 2024
  • vacanța de primăvară: 27 aprilie 2024 – 7 mai 2024

Modulul 5

  • de miercuri, 8 mai 2024, până vineri, 21 iunie 2024
  • vacanța de vară: 22 iunie 2024 – 8 septembrie 2024.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 7 iunie 2024.

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 14 iunie 2024.

Pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024.

Pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

 „Școala altfel” și „Săptămâna verde”

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 11 septembrie 2023—26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

Astfel, la clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică și din învățământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, se organizează activități de instruire practică urmărind și scopul acestor programe.

La clasele din învățământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, se organizează activități de instruire practică.

- Publicitate -
Share this Article
Sari la conținut