Steaua de la Betleem și catapeteasma, donaţii ale domnitorilor români pentru biserica în care s-a născut Iisus

5 minute de citit
- Publicitate -
Biserica „Nașterii Domnului” este locul în care vezi, simți și trăiești cât pentru o viață întreagă!
Biserica „Nașterea Domnului” din Betleem este unul dintre cele mai importante locuri creștine de închinare. Această biserică a fost ridicată pe locul peșterii în care S-a născut Mântuitorul Hristos.
Peștera „Nașterii Domnului” este o grotă rectangulară, aflată dedesubtul bisericii (chiar sub altarul central), cu o lungime de 12 m și o lățime și înălțime de 3 m. Este locul de maxim interes al pelerinilor, la care se ajunge coborând niște trepte. Această grotă a fost cinstită ca loc al Nașterii lui Hristos încă din secolul al II-lea.
Steaua de argint încrustată în piatră marchează chiar locul în care a fost așezat Hristos. Steaua de argint este străjuită de cincisprezece candele care ard în permanență. Din peșteră pornesc câteva trepte ce duc într-o capelă laterală – “Capela ieslei“ – deținută de romano-catolici. Lângă aceasta se păstrează unele fragmente de mozaic datând din secolul al II-lea.
Steaua de la Betleem și catapeteasma sunt donate de domnitori români
Am aflat cu bucurie că două odoare de mare preț sunt donații ale domnitorilor români. În primul rând, catapeteasma bisericii, care a fost dăruită de domnitorul Șerban Cantacuzino, după ce vechiul iconostas a fost luat de latini în 1689 și dus la Roma. Altarul bisericii se află chiar deasupra Peșterii, dar până acolo toți pelerinii se închină mai întâi icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului, numită „Bethleemita“, singura icoană în care Fecioara Maria zâmbește.
Al doilea obiect românesc foarte important, după catapeteasmă, este chiar steaua ce marchează locul Nașterii. Aceasta este încrustată într-o mare lespede de piatră, iar inscripția de pe ea mărturisește: „Aici S-a născut Iisus Hristos, din Fecioara Maria. 1717“. Inscripția este în limba latină deoarece în anul 1717, atunci când a fost așezată această stea, biserica era sub stăpânire catolică. Steaua este o donație din partea familiei Mavrocordat, deși există și păreri care susțin că aceasta ar fi fost donată de către Sfântul Constantin Brâncoveanu sau de Ștefan Cantacuzino. Important este că această stea a fost donată de către un domnitor din Țara Românească, în numele poporului său.
Steaua de argint are paisprezece colțuri, fiecare reprezentând cele paisprezece neamuri, câte au fost de la Avraam la David, apoi de la David la strămutarea în Babilon, și apoi de la strămutarea în Babilon până la Hristos.
Biserica Nașterii, cel mai vechi edificiu creștin păstrat aproape intact, a fost ridicat de Sfânta Împărăteasă Elena în anul 335, Biserica „Nașterii Domnului din Betleem”. Complexul care o înconjoară, acoperind aproximativ 12.000 metri pătrați, include o mănăstire ortodoxă, una catolică și una armeană.
Intrarea în biserică a fost micșorată, pe rând, de cruciați, apoi de turci, pentru ca jefuitorii să nu poată intra călare sau cu căruțele în biserică. „Ușa pocăinței”– o ușă de mici dimensiuni încrustată în zidul gros de piatră de la intrarea Bisericii Nașterii – a fost făcută în perioada otomană. De asemenea, această ușă obligă pe vizitator și la o plecare a capului în semn de cinstire a locului.
În anul 1852, grija Bisericii Nașterii s-a încredințat mai multor centre creștine. Astfel, biserica se află în grija romano-catolicilor, a armenilor și a grecilor ortodocși. Grecii se îngrijesc, cu precădere, de întreținerea în bună stare a Peșterii Nașterii.
Odată intrat în Biserica Nativității din Betleem sau Biserica Nașterii Domnului, simți o mare bucurie, lumina de acolo îți intră în suflet și rămâne ca o strajă. În biserică, ca și în peșteră, este o atmosferă de rugăciune, de liniște, de pioșenie.
Prof. dr. Ioan Dorel TODEA
 
- Publicitate -
Share this Article
Sari la conținut