Se schimbă facturile la energie

3 minute de citit
- Publicitate -

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a elaborat și aprobat noi reglementări care sporesc drepturile clienţilor finali şi simplifică informaţiile din factura de energie.

Ca urmare a noilor prevederi aprobate, au fost oferite informaţiile minime pe care trebuie să le cuprindă o ofertă-tip de furnizare a energiei şi un contract de furnizare a energiei, inclusiv detalierea componentelor preţului final, şi a fost simplificat conţinutul minim al tuturor facturilor, fiind prevăzute informaţiile obligatorii ce trebuie incluse de către furnizor în acestea.

„Această nouă factură nu este o noutate chiar atât de mare, pentru că noul regulament de furnizare de energie electrică l-am avut la începutul lunii februarie și în acel regulament deja, sub formă de listă, apar elementele care trebuie să fie incluse în factură, pe prima pagină”, a spus vicepreședintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege.

Facturile vor fi simplificate

Astfel, pentru a asigura o mai bună înţelegere de către clientul final a facturii de energie, conţinutul acesteia a fost structurat astfel încât clientul final să înţeleagă foarte uşor care este consumul facturat şi cât trebuie să plătească pentru acesta.

Prin urmare, conţinutul facturii a fost simplificat, aceasta cuprinzând pe prima pagină următoarele informaţii prioritare: datele de identificare şi de contact ale furnizorului şi ale clientului final, data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată, numărul şi data emiterii facturii, data de începere şi de sfârşit a perioadei de facturare, consumul de energie facturat, termenul scadent de plată, obligaţiile de plată neachitate, dacă este cazul, precum şi valoarea totală de plată cu TVA.

„Am încercat să limităm elementele care apar pe prima pagină a facturii pentru a oferi clienților ușor de citit. Restul elementelor trebuie să fie pe verso sau în anexele la factură”, a adăugat vicepreședintele ANRE.

Plăți eșalonate pentru clienți

Totodată, pentru a veni în sprijinul clienţilor finali, în cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, acesta are obligaţia să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura, fără a percepe penalităţi.

„În momentul în care un furnizor are restanță în emiterea facturilor și facturează o perioadă mai mare de o lună, automat trebuie să-i ofere clientului și posibilitatea plății eșalonate în tot atâtea rate câte luni se facturează. În cazul unei facturi emise pe trei luni, de exemplu, pe factură trebuie să apară 3 scadențe, cu 3 sume împărțite egal”, a explicat vicepreședintele ANRE.

- Publicitate -
TAGGED: ,
Share this Article
Sari la conținut