Reguli noi pentru parcările de reședință din Baia Mare

2 minute de citit
- Publicitate -
Municipiul Baia Mare anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre ”Privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuire a parcărilor de reședință amenajate sau care se pot amenaja în acest scop pe teritoriul Municipiului Baia Mare și a documentației de atribuire a locurilor de parcare de reședință”
Documentația aferentă proiectului de hotarâre include:
– proiectul de hotărăre și anexele;
– referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare;
– raportul de specialitate al Serviciului Monitorizare Contracte din cadrul Direcției Patrimoniu.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț:
   •  prin formularul online disponibil accesând Formular propuneri, sugestii sau opinii cu valoare     de recomandare;
•  ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro
•  la sediul instituției, Serviciul Relații cu Publicul, str. Gheorghe Șincai, nr. 37
Materialele transmise vor purta mențiunea ”Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuire a parcărilor de reședință amenajate sau care se pot amenaja în acest scop pe teritoriul Municipiului Baia Mare și a documentației de atribuire a locurilor de parcare de reședință”.
Propunerile trimise vor fi publicate pe platforma www.baiamare.ro, în secțiunea Administrație/ Administrație Transparentă. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț.
- Publicitate -
Share this Article
Sari la conținut