Producătorii agricoli din sectorul cereale pot transmite, până pe 11 mai 2023, inclusiv, cereri de acordare a sprijinului financiar.

3 minute de citit
- Publicitate -

Potrivit informațiilor transmise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) într-un comunicat, beneficiarii trebuie să îndeplinească mai multe condiții pentru a fi eligibili.

În primul rând, trebuie să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cererea unică de plată 2022 din care se identifică culturile înfiinţate în anul agricol 2021-2022, precum şi suprafeţele de teren aferente culturii de grâu, determinate în urma tuturor controalelor administrative şi pe teren; să fi depozitat producţia proprie de grâu a anului 2022 în spaţii de depozitare pentru produse agricole proprii sau în spaţii de depozitare ale terţilor, la data de 1 februarie 2023.

 Ce condiții mai trebuie să îndeplinească beneficiarii ?

În acelaşi timp, nu se poate solicita grantul care se acordă potrivit prezentei scheme pentru cantităţile de grâu depozitate la data de 1 februarie 2023 în spaţii proprii de depozitare pentru produse agricole, care provin din achiziţii de la terţi, şi nu din producţia proprie.

De asemenea, APIA menţionează că această schemă de susţinere financiară are ca obiectiv asigurarea unui grant financiar acordat pentru compensarea cheltuielilor angajate de producătorii agricoli din sectorul cereale pentru depozitarea în spaţii proprii sau depozitarea în custodie la terţi a cantităţilor de grâu obţinute din producţia proprie a anului 2022 şi înregistrate în aceste spaţii la data de 1 februarie 2023.

Documente necesare

Potrivit informațiilor oferite de APIA, cererile se depun la centre oficiale, iar documentele justificative transmise în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de solicitantul sprijinului, însuşite prin semnătură, şi vor purta sintagma „conform cu originalul”.

Totodată, beneficiarii trebuie să depună următoarele documente, alături de cererea de acordare a unei măsuri de sprijin de urgenţă:

  • în cazul depozitării la terţi, copia contractului de depozit custodie temporară şi prestări servicii, încheiat între deponentul producător agricol şi depozitar, certificată prin semnătură purtând sintagma „conform cu originalul”;
  • copie a documentului de coordonate bancare, în condiţiile în care acestea sunt diferite faţă de cele înscrise în cererea unică de plată 2022;
  • copiile documentelor de identificare existente la dosarul cererii unice de plată depuse la APIA pentru anul de cerere 2022, în cazul în care nu sunt modificate, rămân valabile şi pentru acordarea prezentului ajutor;
  • declaraţie pe propria răspundere în cazul producătorilor agricoli persoane fizice, prin care se susţine situaţia privind stocul de grâu la data de 1 februarie 2023.

Cuantumul unitar al grantului se exprimă în lei/tonă şi se calculează de către APIA prin raportarea sumelor alocate la cantităţile totale depozitate stabilite şi comunicate de Centrele Judeţene ale APIA, respectiv Centrul APIA din Municipiul Bucureşti, ca fiind eligibile la plată după verificarea solicitărilor.

 

- Publicitate -
TAGGED:
Share this Article
Sari la conținut