Probele orale de la Bacalaureat 2023 se anulează și se echivalează cu notele din timpul liceului

10 minute de citit
- Publicitate -

Probele de competențe de la Bacalaureat 2023 au fost amânate, ca urmare a grevei profesorilor. Acestea ar fi trebuit să aibă loc începând cu data de 12 iunie.

Conform unui proiect de Ordonanță de Urgență publicat de Ministerul Educației, probele de competențe se vor echivala cu notele din timpul liceului. Proiectul de OUG contrazice anunțul făcut doar în urmă cu o zi de ministrul Ligia Deca, potrivit căruia probele acestea ar fi urmat să se susțină, tot Deca fiind cea care pe 6 iunie anunța că probele de competență de la BAC ar putea fi echivalate cu notele din timpul liceului

Aceeași OUG prevede anularea pentru anul acesta a evaluării naționale a elevilor de clasa a VI-a și anularea probei practice din examenul de titularizare 2023 (titularizarea este examenul de angajare a profesorilor în școli).

Ministerul Educației anunță oficial, pe site-ul instituției, pe 9 iunie 2023, următoarele:

 • „În contextul protestului personalului din învățământul preuniversitar, proiectul de act normativ prevede următoarele: La examenul național de bacalaureat, pentru anul şcolar 2022 – 2023, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal şi probele de evaluare a competenţelor digitale se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, în termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”.

Cum vor fi echivalate probele de competențe de la BAC 2023:

Echivalarea competențelor lingvistice de comunicare în limba română / limba maternă

 • Nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă.
 • Prin recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă, în clasele IX-XII, candidaților la examenul național de bacalaureat 2023 li se acordă următoarele niveluri de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă:
 • – nivelul “utilizator mediu” pentru media cuprinsă între 5 și 6.99;
 • – nivelul “utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8.49;
 • – nivelul “utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8.50 și 10;
 • Pentru stabilirea nivelului de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul național de bacalaureat 2023 se calculează media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul învățământului liceal la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă în clasele a IX-a – a XII-a pentru absolvenții învățământului de zi, respectiv în clasele a IX-a – a XIII-a pentru absolvenții învățământului seral/frecvență redusă/absolvenții învățământului de zi, profil pedagogic, care au studiat cinci ani de liceu.
 • Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2023, absolvenți de studii liceale, care au urmat și învățământ profesional, calculul mediei aritmetice pentru stabilirea nivelului de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă se face exclusiv pe baza mediilor anuale obținute pe parcursul învățământului liceal, indiferent de numărul de ani corespunzător studiilor liceale.

Echivalarea competențelor lingvistice într-o limbă străină

 • Nivelul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din cadrul probei C la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește prin echivalarea nivelului de competență lingvistică cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de
 • candidat pe parcursul învățământului liceal, la limba modernă de circulație internațională aleasă pentru susținerea probei.
 • Media aritmetică a mediilor anuale obținute de candidat se calculează pe baza mediilor anuale la limba modernă de circulație internațională din anii școlari în care candidatul a studiat această disciplină, pe parcursul învățământului liceal.
 • Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2023 care au studiat disciplina limba modernă pe parcursul unui singur an de liceu, media anuală obținută la această disciplină este media care stă la baza stabilirii nivelului unic de competență.
 • Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2023, absolvenți de studii liceale, care au urmat și învățământ profesional, calculul mediei aritmetice pentru stabilirea nivelului unic de competență corespunzător competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal se face exclusiv pe baza mediilor anuale obținute pe parcursul învățământului liceal, indiferent de numărul de ani corespunzător studiilor liceale.
 • Nivelul unic de competență se identifică, în acord cu nivelurile de la A1 la B2, prevăzute în Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi;
 • Nivelul unic de competență se acordă conform următoarei grile:
 • – calificativul A1 pentru media cuprinsă între 5 și 5.99;
 • – calificativul A2 pentru media cuprinsă între 6 și 6.99;
 • – calificativul B1 pentru media cuprinsă între 7 și 8.49;
 • – calificativul B2 pentru media cuprinsă între 8.5 și 10.
 • Nivelul unic de competență lingvistică într-o limbă modernă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal este înscris în certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională.
 • Candidații la examenul național de bacalaureat 2023 care au promovat, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere internațională pentru certificareacompetențelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal – proba C din cadrul examenului de bacalaureat, conform OME nr. 5242/2022 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2023, cu modificările și completările ulterioare.

Echivalarea competențelor digitale

 • Nivelul de competență digitală din cadrul probei D la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de acesta la disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a.
 • Nivelul de competență digitală se acordă conform următoarei grile:
 • – nivelul “utilizator începător” pentru media cuprinsă între 5 și 5.99;
 • – nivelul “utilizator de nivel mediu” pentru media cuprinsă între 6 și 6.99;
 • – nivelul “utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8.49;
 • – nivelul “utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8.50 și 10;
 • În certificatul de atestare a competențelor digitale sunt înscrise nivelul de competență digitală, iar la rubrica “punctaj” este specificată media aritmetică pe baza căreia a fost acordat nivelul de competență.
 • Pentru stabilirea nivelului de competență digitală din cadrul probei D la examenul național de bacalaureat 2023 se calculează media aritmetică a mediilor anuale obținute la disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor în clasele a IX-a și a X-a, indiferent dacă această disciplină a fost studiată în cadrul învățământului liceal sau profesional.
 • În cazul candidaților la examenul național de bacalaureat 2023 care nu au studiat disciplina Tehnologiei Informației și a Comunicațiilor în clasele a IX-a și/sau a X-a, pentru stabilirea nivelului de competență digitală se calculează media aritmetică a mediilor anuale obținute la disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor sau echivalentă acesteia pe parcursul învățământului liceal sau profesional.
 • În cazul candidaților la examenul național de bacalaureat 2023 care au studiat disciplina Tehnologiei Informației și a Comunicațiilor sau o disciplină echivalentă pe parcursul unui singur an, indiferent dacă această disciplină a fost studiată în cadrul învățământului liceal sau profesional, media anuală obținută la această disciplină este media care stă la baza stabilirii nivelului de
 • competență digitală.
 • Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2023 care nu au studiat disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor sau echivalentă acesteia în cadrul învățământuluiliceal sau profesional, dar au susținut un examen/probă de echivalare a studiilor la disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor sau echivalentă acesteia, stabilirea nivelului de competență digitală se face exclusiv pe baza notei obținute de candidat la examenul/proba de echivalare, conform hotnews.ro.

 

- Publicitate -
Share this Article
Sari la conținut