Până când puteți recupera zilele libere de care nu v-ați bucurat în 2021 și 2022?

3 minute de citit
- Publicitate -

Până când puteți recupera zilele libere de care nu v-ați bucurat în 2021 și 2022?

Cele 20 de zile libere legale minime de concediu de odihnă de care nu v-ați bucurat în 2021 vă pot fi acordate, cel târziu până pe data de 30 iunie 2023, iar zilele libere de care nu v-ați bucurat în 2022 vă pot fi acordate până pe data de 30 iunie 2024.

Toți salariații din România au dreptul, anual, la un concediu de odihnă plătit de angajatorul lor cu o durată minimă de 20 de zile lucrătoare, raportat la perioada de activitate prestată. În plus, puteți conveni zile suplimentare de concediu de odihnă

„În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual”, scrie în Codul Muncii.

Banii cuveniți pe perioada concediului de odihnă nu pot fi sub nivelul salariului de bază, plus alte adaosuri permanente, corespunzătoare perioadei în care, dacă nu ar fi fost în concediu de odihnă, i-ați fi primit. Indemnizaţia de concediu de odihnă este calculată în Codul Muncii ca medie zilnică a drepturilor salariale, adică salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent numai din ultimele trei luni anterioare celei în care este efectuat concediul de odihnă, multiplicată cu numărul de zile de concediu.

Compensarea în bani a zilelor libere de concediu de odihnă neluate până la sfârșitul anului 2021 este posibilă doar în cazul angajaților care pleacă de la angajatorul lor.

Potrivit Art. 144. din Codul Muncii, dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților, iar dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări.

Conform Art. 146. din Codul Muncii, concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual. În plus, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

- Publicitate -
Share this Article
adbanner
Sari la conținut