Modificări legislative pentru obținerea permisului auto

3 minute de citit
- Publicitate -

Ordonanța Guvernului nr.11/2023 care modifică și completează Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice prevede că examinatorii vor înregistra audio-video și probele practice în vederea obținerii permisului de conducere pentru categoriile A1, A2 și A.

În Legea nr. 385/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice se menționează că prin excepție de la vârsta minimă prevăzută la alin. (4) lit. d), permisul de conducere pentru categoriile de vehicule C și CE se eliberează de la vârsta de 18 ani, cu înscrierea în acesta a codului național pentru atestarea valabilității categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României în prezența instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul autorității competente în timpul desfășurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obținerea certificatului de calificare inițială, denumit în continuare CPI, astfel cum acesta este reglementat de legislația în vigoare sau cu înscrierea codului european armonizat privind deținerea unui CPI.

Prin excepție de la vârsta minimă prevăzută la alin. (4) lit. e), permisul de conducere pentru categoriile de vehicule D și DE se eliberează de la vârsta de 21 ani, cu înscrierea în acesta a codului național pentru atestarea valabilității categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României în prezența instructorului auto atestat sau a examinatorului autorității din cadrul autorității competente în timpul desfășurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obținerea CPI sau cu înscrierea codului european armonizat privind deținerea unui CPI

Ce modificări au fost aduse

În momentul în care un candidat care a împlinit vârsta de 18 ani, respectiv 21 de ani se prezintă în vederea înregistrării dosarului de examinare în vederea obținerii permisului de conducere categoriile C și CE, respectiv D și DE, funcționarii vor înscrie codul național pentru atestarea valabilității categoriei.

După susținerea și promovarea probelor în vederea obținerii permisului de conducere pentru categoriile menționate anterior, titularului i se va emite un permis de conducere în care este înscris codul național, permițându-i să poată conduce pe drumurile publice un vehicul din categoria pentru care a susținut examenul doar pe teritoriul României în prezența instructorului auto atestat sau a examinatorului autorității din cadrul autorității competente în timpul desfășurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obținerea CPI.

După obținerea CPI, titularul se poate prezenta la sediul serviciului cu documentul emis în acest sens de către Autoritatea Rutieră Română în vederea emiterii unui permis de conducere fără înscrierea codului național.

- Publicitate -
Share this Article
Sari la conținut