„Mă identific cu o societate sănătoasă civic!”, un proiect lansat de Şcoala Gimnazială „Octavian Goga” Baia Mare

5 minute de citit
- Publicitate -

Miercuri, 21 februarie, Şcoala Gimnazială „Octavian Goga” din Baia Mare a găzduit conferinţa de lansare a proiectului educaţional „Mă identific cu o societate sănătoasă civic!”

Proiectul face parte din Programul de prevenire a violenței și infracțiunilor în mediul școlar, inițiat de Ministerul Educației.

Coordonatorul de proiect la nivel de școală este consilierul școlar Florian Victoria care arată că „Din păcate și școala noastră se confruntă cu acte de violență și infracțiuni, numărul mare de elevi proveniți din centrele de plasament, elevi proveniți din familii dezorganizate, fiind doar o parte dintre factorii care stau la baza acestora”.

Proiectul este implementat de Şcoala Gimnazială „Octavian Goga” din Baia Mare în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş şi Ministerul Educaţiei.

La eveniment a participat din partea Inspectoratului Şcolar Județean Maramureș, insp. şc. management instituţional prof. Natalia Fornvald. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş a fost reprezentat de consilierul școlar Petrișor Alina iar Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş – Biroul Siguranţa Şcolară de comisar șef Popescu Nicolae.

Presiunea care vine din partea grupului cu risc crescut de infracționalitate, comportamentele adictive pe care le văd în familie, exemplele de persoane din mediul virtual, metodele parentale greșite și familiile dezorganizate constituie adevărații factori care se ascund în spatele comportamentelor neadecvate și care îi împing pe elevi să comită aceste fapte.

Inițiativa Ministerului Educației a avut la bază comportamentele agresive și violența care tind să devină o problemă majoră a societății de azi, agresivitatea fiind prezentă în toate mediile, inclusiv mediul școlar. Acest lucru generează îngrijorare și nevoia de a veni cu soluții concrete și eficiente pentru stoparea fenomenului care are consecințe multiple și profunde atât asupra dezvoltării socio-emoționale a elevilor, cât și asupra actului de predare-învățare.

Proiectul educațional „Mă identific cu o societate sănătoasă civic!” are următoarele obiective generale:

 • Crearea unui climat sigur, primitor și de susținere pentru elevi și părinți la nivelul unității de învățământ;
 • Îmbunătățirea relațiilor/coeziunii dintre personalul școlii, familie și elevi, inclusiv a colaborării acestora în vederea susținerii victimelor să gestioneze momentul traumatic și a autorilor să-și îmbunătățească comportamentul;
 • Capacitarea elevilor să raporteze faptele de violență și a martorilor să adopte strategii de susținere a victimelor și descurajare a comportamentelor violente ale autorilor;
 • Îmbunătățirea abilităților sociale și emoționale ale elevilor, inclusiv a capacității acestora de identificare, interpretare, exprimare și autocontrol/ autoreglare a emoțiilor într-o manieră constructivă față de sine și față de ceilalți;
 • Conștientizarea consecințelor asociate săvârșirii faptelor.

Iar obiectivele specifice ale proiectului urmăresc:

 • Îmbunătățirea abilităților sociale și emoționale a 50 elevii din ciclul primar;
 • Conștientizarea consecințelor asociate săvârșirii faptelor de violență și a infracțiunilor pentru un număr de 25 elevi din ciclul gimnazial prin discuții cu reprezentanții Penitenciarului Baia Mare;
 • Dezvoltarea abilităților socio-emoționale în vederea depășirii problemelor psiho-sociale ale unui număr de 40 elevi cu comportament disruptiv de nivel gimnazial;
 • Îmbunătățirea comunicării dintre școală și familie, profesori şi elevi cuprinși în cadrul proiectului (50 părinți, 12 cadre didactice, 2 ateliere de lucru elev – părinte- cadru didactic).

În cadrul proiectului se vor desfăşura activități formale și non-formale care să ducă la îmbunătățirea abilităților sociale și emoționale ale elevilor, inclusiv a capacității acestora de identificare, interpretare și exprimare a emoțiilor într-o manieră constructivă atât față de sine cât și față de semeni și să dezvolte comportamente dezirabile, ducând la conștientizarea consecințelor asociate faptelor de violență și a infracțiunilor.

Printre cele mai importante rezultate pe care Şcoala Gimnazială „Octavian Goga” din Baia Mare şi le propune alături de partenerii săi, se regăsesc:

 • scăderea riscului de violență a elevilor proveniți din zona Cuprom/Horea și casele de tip familial;
 • dezvoltarea unor atitudini și comportamente pozitive față de școală;
 • facilitarea dezvoltării psiho-sociale armonioase a elevilor incluși în grupul de suport prin dans, muzică, desen;
 • reducerea comportamentelor disruptive a celor elevi instituționalizați;
 • facilitarea adaptării elevilor la cerințele școlii și a școlii la nevoile de dezvoltare ale elevilor din familii dezorganizate şi oferirea de sprijin pentru depășirea problemelor psiho-sociale ale elevilor cu un risc crescut de comportamente violente;
 • prevenirea și reducerea riscurilor pe care le implică violența sau actele infracționale (consumul de substanțe toxice legale și ilegale, posibile acte delictuale, abandon școlar etc.);
 • îmbunătățirea comunicării dintre școală și familie, profesori și elevi prin participarea la cele două atelierele elev-părinte- copil.

MaramuresOnline.ro

- Publicitate -
Share this Article
Sari la conținut