Lucrări finalizate în cadrul proiectului „Implementarea sistemului de telegestiune și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Baia Mare

3 minute de citit
- Publicitate -

La finalul lunii decembrie 2023 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor, în cadrul proiectului „Implementarea sistemului de telegestiune și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Baia Mare”.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Obiectivul general al proiectului: creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei prin Implementarea sistemului de telegestiune și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Baia Mare. Prin proiect s-a realizat: optimizarea consumului de energie prin introducerea tehnologiei LED, respectiv s-au înlocuit lămpile cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, s-a implementat sistemul de telegestiune pentru iluminatul public care asigură monitorizarea/controlul corpurilor de iluminat. De asemenea, s-a redus consumul energetic și implicit emisiile de gaze cu efect de seră – CO2 prin scăderea cu până 59,73% tone CO2 din valoarea inițială.

Lucrări de bază executate: înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED, echiparea cu controllere de telegestiune a corpurilor LED de iluminat public, montarea de concentratoare de date la nivelul punctelor de aprindere și realizarea unui dispecerat de telegestiune pentru sistemul de iluminat public, completarea cu console pietonale noi, cu tehnologie LED a sistemului de iluminat, înlocuirea cablului (coloanelor) de legatură între rețea și corp, respectiv a clemelor de legatură.

Rezultatele proiectului:
– Reducerea consumului de energie finală în iluminatul public până la 0,79 GWh
– Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public (kWh/an) cu 1.179.517,65 kWh/an (valoare situație existentă/la începutul implementării = 1.974.516,65 kWh/an, valoare în urma implementării proiectului = 794.999,01kWh/an)
– Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră cu 825,66 echivalent tone de CO2 (valoare situație existentă la începutul implementării 1.382,16166 echivalent tone de CO2, valoare în urma implementării proiectului = 556,49931 echiv.tone de CO2)

Impactul proiectului la nivel local și regional prin implementarea sistemului de telegestiune și modernizarea sistemului de iluminat public pe termen scurt și mediu este marcat prin faptul că s-a realizat un sistem de iluminat public modern, eficient energetic (un climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie utilizând corpuri de iluminat fiabile cu tehnologie LED, interconectate într-un sistem de telegestiune), care generează mai puține emisii de CO2 față de cel existent (10-50%), în concordanță cu cerințele și legislația în vigoare. De asemenea, s-a realizat optimizarea utilizării eficiente a fondurilor publice, s-a asigurat susținerea agenților economici din domeniu și s-au creat noi locuri de muncă pe perioada de derulare a intervenției.

Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă) este de 10.501.721,07, inclusiv TVA, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 8.926.462,91 lei.

- Publicitate -
TAGGED: ,
Share this Article
Sari la conținut