Îndemn părintesc al Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, la începutul Postului Nașterii Domnului

5 minute de citit
- Publicitate -
A sosit din nou un timp al intensificării rugăciunii, căinței și faptelor bune creștinești izvorâte din iubire fraternă și compasiune față de cei aflați în situații dificile, în lipsuri, în singurătate, boală și alte neputințe.
​Astăzi, marți, 15 noiembrie, începe Postul Crăciunului care ține șase săptămâni, mai exact până în 24 decembrie, ajunul sărbătorii Nașterii Domnului.
​Biserica lui Hristos ne cheamă, prin slujitorii ei, să ne pregătim creștinește, stând de veghe în rugăciune în aceste vremuri de grea încercare și multă tulburare din cauza războiului.
Atunci când Mântuitorul nostru Iisus Hristos Se găsea în cele mai grele suferințe pe care și le-a asumat și le-a purtat pentru întreaga umanitate, S-a retras cu ucenicii în Grădina Ghetsimani să Se roage Tatălui să treacă paharul ce urma să-l bea pentru păcatele noastre. Nu S-a rugat și nu a cerut să-l ia de la El, ci să treacă peste acel moment de jertfă iubitoare și suferință izbăvitoare pentru umanitate, cu bine.
​Apostolii, copleșiți de somn, au adormit, în timp ce Hristos Se ruga cu sudori de sânge. Întorcându-Se, le-a reproșat prietenește prin cuvintele: „Aşa, n-aţi putut un ceas să privegheaţi cu Mine! Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită. Căci duhul este osârduitor, dar trupul este neputincios” (Matei 26, 40-41).
​Multe au fost perioadele din istoria Bisericii lui Hristos, când aceste cuvinte au revenit ca un memento: „Privegheați și vă rugați…”. Întotdeauna, aducându-și aminte de cuvintele Domnului, slujitorii lui Hristos și poporul lui Dumnezeu au stat de veghe în rugăciune.
​Iată-ne pregătindu-ne să întâmpinăm celălalt, al doilea cel mai mare praznic al creștinătății – Crăciunul.
​Pentru ca Dumnezeu să ni-l dăruiască plin de frumusețea colindului nostru străbun și de bucuria de a ne reuni în cete de colindători spre a vesti Nașterea lui Hristos, vă îndemnăm, iubiți părinți slujitori ai Sfintelor Altare și dragi credincioși, să ne rugăm împreună, fierbinte, lui Dumnezeu să avem sărbători creștine de iarnă sfinte și adevărate, cu liniște și pace, după tradiția Bisericii noastre Ortodoxe Strămoșești.
​Îndemnăm slujitorii Sfintelor Altare, ca așa cum au procedat în Postul cel Mare, când toți credincioșii, care au dorit, s-au mărturisit și împărtășit cu Trupul și Sângele Domnului, așa să procedeze și în acest post binecuvântat și pregătitor, în așa fel încât nimeni dintre cei ce doresc, să nu rămână nemărturisit și neîmpărtășit cu Trupul și Sângele Domnului.
​Îndemnăm credincioșii noștri din parohiile de la orașe și sate să se pregătească pentru întâlnirea cu Hristos în Taina Sfintei Euharistii și să se împărtășească măcar odată în acest post, dar să încerce să facă acest lucru cu rânduială, atât în duminici și sărbători, dar și peste săptămână, iar preoții îi pot mărturisi și împărtăși în liniște și fără grabă, îi pot asculta și le pot da sfaturile și îndrumările necesare.
​Îndemnăm pe sfințiții slujitori să aibă multă răbdare și să arate multă dragoste și compasiune față de poporul lui Dumnezeu, atât de mult și greu încercat și împovărat de atâtea necazuri, îngrijorări, neajunsuri și dureri. Suntem încredințați, de altfel, că așa și fac și le mulțumim în numele credincioșilor și-i binecuvântăm în numele lui Hristos pentru lucrarea și slujirea lor sfântă, binefăcătoare și vindecătoare de boli trupești și sufletești și aducătoare de liniște și pace comunitară și socială.
​Mărturisiți-vă și împărtășiți-vă frecvent cu Trupul și Sângele Domnului, care vindecă omul de moartea veșnică, dar și de toate bolile sufletești și trupești, pentru că a fost dat de Hristos să ne fie leac împotriva vrăjmașului diavol și a tuturor vrăjmașilor văzuți și nevăzuți.​
​Bucurați-vă de fiecare zi pe care o primiți în dar de la Dumnezeu și nu vă temeți! Hristos, Mântuitorul nostru, este viu și este cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. „El, ieri, azi și în veci, este Același”
Dumnezeu să ocrotească România și poporul român!
​Maica Domnului să acopere cu sfântul ei acoperământ pe toți creștinii din România, „Grădina ei”, și din toată lumea!
​Dumnezeul cerului și al pământului să salveze omenirea de forțele întunecate ale iadului, diavolului și slujitorilor lui și să trimită din Cer iarăși pacea pe pământ, precum au adus-o îngerii acum 2000 de ani în Bethleem și să ne facă vrednici a-L primi din nou printre noi pe Fiul Său, Iisus, de Crăciunul anului 2020. Amin!
- Publicitate -
Share this Article
Sari la conținut