În atenția comercianților care doresc să desfășoare activități comerciale la evenimentul ”Sărbătoarea Castanelor 2023′

3 minute de citit
- Publicitate -
Evenimentul „Sărbătoarea Castanelor 2023” se va desfăşura în acest an în zona Centrului Istoric al Municipiului Baia Mare. Operatorii economici interesaţi să deruleze activităţi comerciale la această manifestare culturală, pot obține documentația de repartizare a amplasamentelor (caietul de sarcini) de la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, str. Gh. Şincai nr. 37, la Serviciul Relații cu Publicul, începând cu data de 12.10.2023.
Caietul de sarcini poate fi consultat pe site-ul Municipiului Baia Mare (www.baiamare.ro), la secţiunea Activități Comerciale şi poate fi achiziționat de la Serviciul Relații cu Publicul la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, str. Gh. Șincai nr. 37, începând cu data de 12.10.2023.
Costul Caietului de Sarcini este de 30 lei/ fiecare locație și se achită la Casieriile Primăriei Municipiului Baia Mare sau în contul nr.: RO82TREZ43621360250XXXXX, deschis la Trezoreria Baia Mare, titular de cont Municipiul Baia Mare, cod fiscal 3627692.
Termenul limită pentru depunerea documentelor în vederea participării la acest eveniment este data de 18.10.2023, ora 18.00.
Licitaţia publică va avea loc în data de 20.10.2023, începând cu ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, str. Gh. Şincai nr. 37, sala Europa.
Suprafețele acordate comercianților se atribuie conform Caietului de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 354/ 2023.

Structurile proprii de vânzare precum și cele de alimentație publică, trebuie să fie avizate de către Comisia de Dezvoltare Urbană, anterior depunerii ofertelor. Termenul limita de depunere a cererilor pentru Comisia de Dezvoltare Urbană este data de 18.10.2023, ora 12.00, iar şedinţa Comisiei va avea loc în data de 18.10.2023, ora 14.00.

Garanţia de participare este de 100% din valoarea taxei de utilizare temporară a locurilor publice datorată în funcție de activitatea desfășurată, conform pct. 2 cap.IV, din Anexa 3 la H.C.L. nr. 354/ 2023.
Informaţii suplimentare privind modul de desfăşurare a procedurilor de licitație, se pot obține la numărul de telefon 0733 055 755 – Biroul Comercial.

Activitățile comerciale ce se vor desfășura în cadrul evenimentului cultural ” SĂRBĂTOAREA CASTANELOR 2023″ vor fi în următoarele locaţii:

  •    Piaţa Libertății – scenă, alimentație publică, produse alimentare și produse de sezon;
  •    Podul Viilor – alimentație publică, produse alimentare și produse de sezon;
  •    Piaţa Păcii – produse alimentare și produse de sezon;
  •    Piaţa Cetății – Târgul produselor tradiționale și a meșterilor populari;
  •    Str. Gheorghe Șincai – produse alimentare și produse de sezon
  •    Str. Crişan – produse de artizanat
  •    Str. Vasile Lucaciu – produse alimentare și produse de sezon;
  •    Str. 1 Mai – produse de artizanat;
  •    Str. Teatrului – produse alimentare și produse de sezo
  •    Str. Monetăriei – produse alimentare și produse de sezon.
- Publicitate -
Share this Article
adbanner
Sari la conținut