Garda de Mediu Maramureș solicită primăriilor să realizeze acțiuni de salubrizare

1 minute de citit
- Publicitate -

În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OUG 92/2021 actualizată privind regimul deșeurilor, respectiv a Legii apelor nr. 107/1996 actualizată, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Maramureș a notificat toate Unitățile Administrativ Teritoriale din județul Maramureș ca până la data de 30.04.2024 să intreprindă acțiuni de salubrizare pe teritoriul din raza administrativă, în special a terenurilor din lungul căilor de comunicații și limitrofe acestora, a malurilor și cursurilor de apă, a terenurilor agricole și forestiere și a celor neocupate productiv, cu precădere în zonele predispuse depozitărilor necontrolate de deșeuri sau abandonărilor de către populație.

Neîndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, conform art. 60, alin (1) – (4) si (6) din OUG 92/2021 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 45.000 lei.

Garda Naționala de Mediu – Comisariatul Județean Maramureș va efectua acțiuni de inspecție și control, pentru verificarea stării generale de salubrizare a localitaților din județ, precum și modul de conformare la Planul Național pentru Gestionarea Deșeurilor( PNGD).

- Publicitate -
Share this Article
Sari la conținut