E-factura este obligatorie pentru toate persoanele juridice impozabile, începând din 1 ianuarie 2024

3 minute de citit
- Publicitate -

Începând cu 1 ianurarie 2024 sistemul național de facturare electronica e-factura devine obligatoriu pentru toate persoanele juridice impozabile (SA, SRL, PFA), indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA.

Sistemul E-factura se implementează în 2 pași:

  1. Începând cu 01.01.2024 există obigativitatea transmiterii facturilor emise în SPV în 5 zile de la emiterea facturii. De la 01.04.2023 se dau amenzi pentru netransmiterea lor in SPV.
  2. Începând cu 01.07.2024 facturile în orice alt format (PDF, Excel sau altele) nu mai reprezintă act doveditor în fața legii, iar documentul XML încarcat în SPV este singurul document acceptat de autoritați pentru justificarea unei tranzacții. Totodată, primirea și înregistrarea de către destinatari, a unei facturi fără a fi transmisă prin SPV, constituie contravenție și se sancționează cu o amendă egală cu cuantumul TVA înscris în factură

Practic, în perioada 01.01.24 – 01.07.24 facturile primite în formatele vechi (PDF, excel s.a.) pot fi înregistrate în contabilitate, dar trebuie verificate cu facturile transmite în SPV pentru corectitudinea acestora.

Principalele caracteristici ale ale sistemului sunt următoarele :

  1. E-factura trebuie emisă într-un format standardizat XML și transmisă în Spațiul Privat Virtual (SPV) pus la dispoziție de ANAF în 5 zile lucrătoare de la data emiterii ei.
  2. Nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor în SPV constituie contravenție și se sancționează cu amendă.
  3. În situația în care factura electronică transmisă nu respectă structura impusă, emitentul primește mesaj cu erorile identificate. După corectarea erorilor, factura electronică se retransmite în SPV.
  4. Exemplarul original al facturii electronice se consideră fișierul de tip XML însoțit de sigiliul electronic al Ministerului Finanțelor, iar data la care este disponibilă clientului pentru descărcare reprezintă data la care acesta o poate înregistra în contabilitate.
  5. O factură transmisă prin SPV nu mai poate fi modificată. Corectarea acesteia se face doar pe baza unui mesaj primit de la client în SPV prin emiterea unei facturi de storno a facturii inițiale și emiterea unei noi facturi cu suma corectă.
  6. Începând cu 01.07.2024 facturile în orice alt format (PDF, Excel sau altele) nu mai reprezintă act doveditor în fața legii, iar documentul XML încărcat în SPV este singurul document acceptat de autoritați pentru justificarea unei tranzacții. Totodată, primirea și înregistrarea de către destinatari, a unei facturi fără a fi transmisă prin SPV, constituie contravenție și se sancționează cu o amendă egală cu cuantumul TVA înscris în factură.

MaramuresOnline.ro

- Publicitate -
Share this Article
Sari la conținut