Dispar rablele de pe șosele

3 minute de citit
- Publicitate -

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunţat, că, în 7 ore, 245 de primăriişi-au depus dosarele pentru retragerea a 79.847 de maşini poluante.

Tanczos Barna a explicat că scopul programului este de a elimina 100.000 de maşini poluante din trafic.

Anterior, AFM a precizat că se înscriseseră în aplicaţia informatică a unităţilor administrativ-teritoriale care doresc să participe în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate 223 de primării.

„Până în prezent s-au înscris 223 de primării, fiind în continuare fonduri disponibile în valoare de 53.044.800 lei. După încheierea contractelor de delegare între Administraţia Fondului pentru Mediu şi unităţile administrativ-teritoriale care s-au înscris în program, se va publica pe site-ul instituţiei: www.afm.ro, anunţul de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanţii persoane fizice şi sumele alocate pentru fiecare unitate administrativ teritorială”, a precizat AFM.

Cine se poate înscrie în programul Rabla local

În programul Rabla local se pot înscrie primăriile interesate să acorde prime pentru casarea mașinilor mai vechi de 15 ani. Termenul este 28 aprilie. Potrivit ministrului Mediului, peste trei săptămâni vor începe înscrierile pentru persoane fizice.

Unităţile administrativ-teritoriale pot depune cererile de finanţare şi documentaţia aferentă prin intermediul aplicaţiei informatice, puse la dispoziţie de AFM, în perioada 21 aprilie, ora 10.00 – 28 aprilie, ora 23.59.

Stimulent pentru casare în valoare de 3.000 de lei

După finalizarea procedurilor de înscriere de către primării, cetăţenii care vor să caseze maşinile vechi de cel puţin 15 ani se înscriu pe platforma naţională de pe site-ul AFM al programului Rabla Local şi predau maşinile poluante la centrele autorizate de dezmembrare, vor prezenta certificatul de casare la DRPCIV în vederea radierii maşinii şi vor primi un stimulent pentru casare în valoare de 3.000 de lei.

Pentru aprobarea cererii de finanțare, în cadrul sesiunii de înscriere, solicitantul depune următoarele documente:

  • cererea de finanțare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, completată prin tehnoredactare;
  • împuternicire notarială, prin care persoana care va semna cererea de finanțare este mandatată de către reprezentantul legal în acest sens, după caz;
  • actul de identitate al reprezentantului legal sau, după caz, al împuternicitului solicitantului;
  • documentul doveditor al deschiderii de către solicitant, la Trezoreria Statului, a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu. Contul va avea cod/indicator bugetar „21.43.02.20 – alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități“.

- Publicitate -
Share this Article
Sari la conținut