Cum dispar șefii din instituțiile bugetare

3 minute de citit
- Publicitate -

Art.391, alin.(3) din OUG nr. nr.57/2019 privind Codul Administrativ publicată în Monitorul Oficial al României nr.555 din 03 iulie 2019 se modifică și va avea următorul cuprins:

Structura organizatorică a autorităților și instituțiilor publice trebuie să respecte următoarele cerințe:

  •  pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 10 posturi de execuție;
  •  pentru constituirea unei direcții este necesar un număr de minimum 20 posturi de execuție;
  • pentru constituirea unei direcții generale este necesar un număr de minimum 40 de posturi de execuție.

Funcționarii publici încadrați pe funcțiile publice de șef serviciu, director, director adjunct, director executiv, director executiv adjunct, director general, director general adjunct care nu mai îndeplinesc condițiile privind normativul de personal pentru a ocupa funcția publică ca urmare a faptului că structurile organizatorice pe care le au în subordine/coordonare nu au încadrat număr de personal necesar în conformitate cu prevederile art.391, alin.(3) din OUG nr. nr.57/2019 privind Codul Administrativ vor ocupa funcțiile publice de șef serviciu interimar, director interimar, director adjunct interimar, director executiv interimar, director executiv adjunct interimar, director general interimar, director general adjunct interimar până la data aprobării noi organigrame, beneficiind de drepturile salariale în vigoare pe care aceștia le ocupă;

Dacă odată cu aprobarea noi organigrame funcțiile publice de conducere prevăzute la alin.(1) se desființează funcționarii publici beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege ca urmare a reorganizării inclusiv prin ocuparea în condițiile legii a unei funcții publice de execuție corespunzătoare vechimii, experienței, studiilor de specialitate de comun acord cu conducerea entității publice din care face parte;

Ocuparea funcțiilor publice de conducere rezultate din reorganizarea prevăzută la alin.(1) se face prin concurs pe baza unei metodologii aprobate de conducătorul entității publice;

 Dacă în urma reorganizării entității publice ca urmare a creșterii normativului de personal, personalul încadrat pe o funcție publică de conducere superioară îndeplinește condițiile pentru o funcție publică de conducere inferioară decât cea deținută inițial, cu acordul funcționarului public în cauză acesta poate ocupa funcția publică de nivel ierarhic inferior;

Dacă în urma reorganizării entității publice ca urmare a creșterii normativului de personal, personalul încadrat pe o funcție publică de conducere inferioară îndeplinește condițiile pentru o funcție publică de conducere superioară decât cea deținută inițial, acesta poate ocupa funcția publică superioară numai pe bază de concurs intern.

- Publicitate -
Share this Article
Sari la conținut