Comuna Ieud: anunţ public

1 minute de citit
- Publicitate -

COMUNA IEUD, cu sediul în comuna Ieud, strada Principală, nr.147, județul Maramureș, titular al proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA IEUD,JUDEȚUL MARAMUREȘ”, propus a fi realizat în comuna Ieud, f.n., județul Maramureș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția MediuluiMaramureș, cu sediul în localitatea Baia Mare, strada Iza, nr.1A, județul Maramureș, în zilele de luni- joi, între orele 8,00-16,30 și vineri între orele 8,00 – 14,00, și la următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș.

- Publicitate -
Share this Article
Sari la conținut