Colonia Pictorilor, artă și bun simț

5 minute de citit
- Publicitate -

Fondată în anul 1896, „Colonia Pictorilor” amplasată pe un teren în suprafaţă de 13.417mp, aşezământul este format din spaţii de creaţie organizate în 5 corpuri de clădire construite în anii 1900 – 1911 – 1920- 1968 precum şi o clădire contemporană proiectată şi construită în anul 2012, denumită Punct de documentare şi comunicare vizuală. Se află pe Lista monumentelor istorice din 2010 la poziţia 194, înscris cu codul MM-II-a-A-04494.

Acest aşezământ artistic a fost fondat în 1898, la iniţiativa pictorului şi pedagogului maramureşean Simon Hollosy ( 1857-1918), prin Hotărârea Primăriei oraşului Baia Mare 27 martie 1898, ’’pentru instituirea unei colonii de pictură permanente la Baia Mare.’’ Atunci, municipalitatea, reprezentată de primarul Oliver Thurmann, a decis construirea unui număr de 8 ateliere, câte unul pentru fiecare din semnatarii scrisorii adresate Consiliului oraşului Baia Mare: Hollosy Simon, Károly Ferenczi, Bela Grünwald, János Thorma, István Réti, Oszkár Glatz, Csók István, Horthy Béla. Demersul nu a fost finalizat imediat, în evoluţia edilitară existând mai multe etape, fiecare dintre acestea concretizându-se prin anumite construcţii care alcătuiesc astăzi patrimoniul a ceea ce se numeşte Colonia Pictorilor Baia Mare.

Astfel, în anul 1900 s-a finalizat clădirea care adăpostea 2 ateliere, închiriate de Consiliul oraşului lui István Réti şi Bela Grünwald, pe un teren mlăştinos de pe malul râului Săsar, proprietate a oraşului, zona nefiind sistematizată la acea dată. În anii 1910 şi 1911, în aceeaşi zonă, municipalitatea construieşte 2 noi imobile, în baza proiectelor arhitecţilor maghiari Balint şi Jambor. Cele 2 clădiri (o Şcoală de pictură şi un corp de clădire cu ateliere) au fost finalizate în primăvara anului 1911 Clădirea şcolii era compusă dintr-o sală de expoziţii, iluminată din partea superioară printr-un acoperiş din sticlă (8×14 m) şi din 2 ateliere. Cealaltă clădire, cu parter şi etaj, cuprindea 4 ateliere, câte o cameră şi dependinţe.

În acelaşi an s-a oficializat din punct de vedere juridic existenţa Şcolii şi coloniei de la Baia Mare, prin înfiinţarea Societăţii Pictorilor Băimăreni.

O altă etapă în evoluţia zestrei edilitare a coloniei s-a derulat după anul 1968, când au fost proiectate şi s-au construit 2 noi corpuri de clădire (P şi P+1), cu 6 ateliere de creaţie pentru Galeriile de Artă ale Fondului Plastic Baia Mare.

Vreme de un secol, aici au activat, temporar sau permanent peste 3000 de artişti plastici din Anglia, Austria, Cehia, Croaţia, Elveţia, Franţa, Germania, India, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, România, Rusia, SUA, Slovacia, Spania, Suedia, Ucraina, Ungaria, Yugoslavia.

Într-o cronologie propusă de dr. Tiberiu Alexa (1993), directorul Muzeului Judeţean de Artă din Baia Mare, Centrul Artistic Baia Mare a parcurs trei etape distincte: faza afirmării (1896-1918), faza dezvoltării (1919-1950) şi faza diversificării (1951-prezent), marcând apariţia unor noi forme instituţionale, dar şi prezenţa actelor şi faptelor istorice petrecute în acest domeniul al artelor plastice. Astfel, organisme specializate au acoperit , de-a lungul timpului, toate domeniile specifice ale vieţii artistice: învăţământul, producţia artistică propriu-zisă, circulaţia şi consumul public, practicile de achiziţionare şi colecţionare dar şi cercetarea ştiinţifică şi valorificarea patrimoniului artistic istorizat. (dr. Tiberiu Alexa)

Prin proiectul de reabilitare desfășurat în perioada cuprinsă între 2015-2017, Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor propune azi o multifuncționalitate a spațiilor astfel încât ele să poată găzdui cursuri și activități de creație, conferințe, activități culturale actuale de amploare. O parte din cele 28 de rezidențe pentru artiști fac parte dint-un proiect de schimburi în cadrul căruia spațiul Coloniei Pictorilor se va dinamiza și va recăpăta dimensiunea europeană. Prin sistematizarea pe verticală a spațiului exterior, foarte generos și cu o vegetație păstrată foarte bine pentru zona centrală a orașului se pune în valoare contrastul dintre cele 6 edificii din incintă și elementul natural cu aspect de parc. Funcțiunea de galerie de artă este optimizată, spațiu imperios necesar pentru un centru artistic cu o asemenea istorie.

Finanțarea acestui proiect a fost asigurată integral din bugetul local al Municipiului Baia Mare, în valoare de aproximativ 3.200.000 euro. Municipiul Baia Mare a recuperate investiţia realizată de la bugetul local, graţie proiectului de finanţare Regio, „Valorizarea patrimoniului cultural, prin restaurarea şi reabilitarea Coloniei Pictorilor” prin contribuţia Uniunii Europene prin contractul de finanţare nr. 3466 / 11.12.2018.

foto & text : colonia pictorilor.ro

- Publicitate -
Share this Article
Sari la conținut