CJ Maramureș: Anunț public privind decizia etapei de încadrare

1 minute de citit
- Publicitate -

Consiliul Județean Maramureș prin Ionel Ovidiu Bogdan în calitate de Președinte al Consiliului Județean Maramureș, cu sediul în Județul Maramureș, municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 46, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Centru județean pentru adăpostirea animalelor”, propus a fi amplasat în Județul Maramureș, comuna Recea, satul Lăpușel, str. DJ 184A, nr. cad. 50938.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș din Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, în zilele de luni-joi, între orele 8-16 30 și vineri între orele 8-14 00, precum și pe Pagina oficială de Internet a APM Maramureș la adresa: http://apmmm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Președinte,

IONEL OVIDIU BOGDAN

 

- Publicitate -
Share this Article
Sari la conținut