Ce trebuie să facă elevii care nu-și pot echivala probele orale pentru examenul de bacalaureat 2023

3 minute de citit
- Publicitate -

Candidații la examenul de Bacalaureat 2023 care nu își pot echivala probele orale trebuie să le susțină în perioada 14-23 iunie, potrivit unui document trimis către inspectoratele școlare de Ministerul Educației.

Calendarul este următorul:

  • 14 – 16 iunie 2023: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;
  • 15 – 19 iunie 2023: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;
  • 16 – 20 iunie 2023: evaluarea competentelor digitale – proba D;
  • 21 – 23 iunie 2023: evaluarea competentelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C.

„Pentru buna desfășurare a acestor probe, inspectoratele școlare trebuie să activeze în aplicația AUSI, în conformitate cu Procedura de lucru CNEE nr. 421/18.02.2020, pentru utilizarea aplicației AUSI (administrare utilizatori-școli și inspectorate), centrele de examen în care se susțin probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale pentru candidații care sunt în imposibilitatea de a-și echivala nivelurile de competență cu mediile din liceu”, se arată în informarea Ministerului Educației.

Ministerul Educației a transmis că anul acesta probele de competențe ale examenului de Bacalaureat 2023 se vor echivala prin mediile din liceu la materiile corespunzătoare. Perioada în care se va desfășura acest proces este între 12 și 21 iunie.

„De exemplu, pentru nivelul de competență digitală, echivalarea se va face în baza mediei aritmetice obținute la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor, adică TIC, în clasele a IX-a, respectiv a X-a, dacă au studiat doar un an, echivalarea se face în baza mediei din anul respectiv. Pentru cei care nu au studiat TIC, echivalarea se face în baza mediei obținute de elevi la o disciplină echivalentă, dacă vorbim despre elevii din promoții anterioare, de exemplu matematici aplicate în tehnica de calcul, tehnologii pe computer, calculatoare, algoritmi de calcul ș.a.m.d.“, a declarat Ligia Deca.

Elevii din anii terminali — clasa a VIII-a și clasele a XII-a și a XIII-a — care nu au două note sau sunt în stare de corigență vor participa la o sesiune de examene pentru încheierea situației școlare până pe 16 iunie, potrivit unei informări a Ministerului Educației.

„Sesiunea de examene de încheiere a situatiei şcolare a elevilor declarați amânați va fi organizată, până la data de 16 iunie 2023, în baza deciziei consiliului de administrație al unității de învăţământ”, mai precizează instituția.

- Publicitate -
Share this Article
Sari la conținut