Anunț public de recrutare specialiști pentru formarea comisiei de selecție a proiectelor culturale și a comisiei de soluționare a contestațiilor

2 minute de citit
- Publicitate -

În vederea constituirii bazei proprii de date, Județul Maramureş invită specialiști – experți evaluatori să-și depună candidatura pentru formarea comisiilor de selecție a proiectelor culturale și a comisiei de soluționare a contestațiilor.

Conform prevederilor art.12 alin. (2), lit. b) din Ordonanța nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, candidatul trebuie să aibă o experienţă de minimum 3 ani sau după caz, cel puţin 2 ani în managementul şi/sau evaluarea proiectelor culturale.

Specialiştii vor fi nominalizaţi prin dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean şi nu pot face parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanţatoare, iar numărul acestora trebuie să fie mai mare decât numărul reprezentanţilor autorităţii.

Componenţa nominală a comisiei se face publică numai după încheierea sesiunii de selecţie.
Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele:

 • Cerere de înscriere,
 • Curriculum vitae,
 • Copie după CI
 • Documente care atestă experiența profesională de cel puțin 3 ani în managementul
  proiectelor culturale și/ sau de cel puțin 2 ani în evaluarea proiectelor culturale, în domeniile
  pentru care se organizează sesiunea de selecție,
 • Acreditarea expertizei în evaluarea proiectelor de către un organism abilitat, constituie un
  avantaj.
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal
  (model Anexa nr. 4 la Ghidul solicitantului)

Precizăm că în conformitate cu legea, NU POATE FI EVALUATOR o persoană care:

 • are proiecte depuse spre finanțare,
 • face parte din echipa unui proiect înscris spre finanțare,
 • are statut de funcționar public,are contract individual de muncă încheiat cu autoritate finanțatoare; în acest sens se va da o Declarație pe propria răspundere.

Depunerea candidaturii se va face până la data de 16 aprilie 2024, ora 16.00 la Registratura
Consiliului Județean Maramureş, Consiliul Judeţean Maramureş, Str. Gh. Șincai, nr. 46, 430311 Baia
Mare, Registratură, camera nr. 25. Informații suplimentare se pot obține la tel. 0262-211946 sau pe e-
mail: office@maramures.ro.

- Publicitate -
Share this Article
Sari la conținut