Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pe anul 2023

3 minute de citit
- Publicitate -
Autoritatea finanţatoare Municipiul Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 37, judeţul Maramureş, telefon: 0262-213824, fax: 0262-213261, e-mail: primar@baiamare.ro, site web: www.baiamare.ro, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2023, prima sesiune de selecție, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
Finanţările nerambursabile se acordă conform bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr. 34/28.02.2023 și programului anual, aprobat prin H.C.L. nr. 106/27.04.2023, prima sesiune de selecție.
Suma totală în valoare de 700.000 lei este defalcată pe domenii, astfel:
Cultură – 300.000 lei, Tineret – 200.000 lei și Mediu – 200.000 lei.
Limita superioară a finanțării nerambursabile care poate fi acordată unui proiect cultural este de 30.000 lei.
Documentaţiile se vor depune începând cu data de 11 mai 2023, data limită de depunere fiind 25 mai 2023, ora: 16:00.
Autoritatea finanţatoare Municipiul Baia Mare reduce termenul de depunere a solicitărilor pentru cele trei domenii, de la 30 la 15 zile, conform Legii nr. 350/2005, art. 20 alin.2. Motivaţia reducerii termenului este următoarea: marea majoritate a viitorilor beneficiari ai proiectelor cu finanţare nerambursabilă şi-au întocmit de la începutul anului calendarul de activităţi şi există manifestări programate pentru prima parte a anului.
Informaţiile privind condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în “Ghidul solicitanţilor” pentru fiecare domeniu în parte. Acestea se pot obţine de la Municipiului Baia Mare, Serviciul Parteneriate Civice, str. Gh. Şincai nr. 37, tel. 0372 – 624.142 sau de pe site-ul instituţiei www.baiamare.ro.
Solicitanţii vor depune documentaţiile prevăzute în Ghidurile solicitanţilor la Municipiul Baia Mare, Serviciul Relaţii cu Publicul, str. Gheorghe Şincai nr. 37.
Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se vor face de către comisiile de evaluare în perioada 26 mai 2023 – 26 iunie 2023, lista finală a beneficiarilor finanţării nerambursabile urmând a fi aprobată prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare.
Apărut în Monitorul Oficial nr. 85/09.05.2023
- Publicitate -
Share this Article
Sari la conținut