ANUNŢ DE PARTICIPARE: în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: cultură, tineret, sport

2 minute de citit
- Publicitate -

Județul Maramureș invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile, fundațiile și structurile sportive constituite conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, să depună proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: cultură, tineret și sport.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Sursa de finanțare a contractelor: bugetul județului pe anul 2024

3. Valoarea alocată pe domenii de finanțare:

  • 660.000 lei – domeniul cultură
  • 500.000 lei – domeniul tineret
  • 1.000.000 lei – domeniul sport

4. Durata proiectelor: până la data de 13.12.2024

5. Data și ora-limită pentru depunerea propunerilor de proiect, conform temeiului legal – Legea nr. 350/2005, art. 20 alin. (2): 19.04.2024, ora 12:00. Accelerarea procedurii de selecție se datorează necesității de demarare a proiectelor pentru care se solicită finanţare nerambursabilă din bugetul județului.

6. Propunerile de proiect se depun la Registratura Judeţului Maramureş din Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 46 – camera 25

7. Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte, pentru fiecare domeniu de finanțare, este postată pe site-ul instituţiei: www.cjmaramures.ro , secțiunea activitate/ghiduri de finanțare

8. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către comisiile de selecție, în perioada 22.04.2024 – 22.05.2024.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr.63/02.04.2024.

- Publicitate -
Share this Article
Sari la conținut