ANUNŢ DE PARTICIPARE – în scopul atribuirii contractelor de acordare a unui sprijin financiar unităţilor de cult

2 minute de citit
- Publicitate -

Județul Maramureș invită unitățile de cult din Județul Maramureș, care îndeplinesc condițiile prevăzute de O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentruunităţile de cult aparţinând  cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de acordare a sprijinului financiar unităţilor de cult.

 

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de acordare a sprijinului financiar unităţilor de cult este prevăzută de art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și de art. 4 alin. (2) din Normele
  Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 82/2001, aprobate prin H.G. nr. 1470/2002,
  republicată;
  2. Sursa de finanțare a contractelor: bugetul județului pe anul 2024.
  3.Valoarea alocată pe domenii de finanțare:
  – 1.900.000 lei unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
  – 100.000 lei conservarea și intreținerea bunurilor aparținând cultelor religioase, bunuri care fac parte din patrimoniul local/naţional/universal/mondial (UNESCO).
  4. Durata proiectelor: de la încheierea contractelor până la 13.12.2024.
  5. Data și ora limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 19.04.2024, ora 12:00.
  6. Propunerile de proiect se depun la Registratura Consiliului Judeţean Maramureş din
  Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 46 – camera 25.
  7. Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect este postată pe site-
  ul instituției: www.cjmaramures.ro, secțiunea activitate/ghiduri de finanțare/norme metodologice
  de acordare a unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult din Județul Maramureș.
  8. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea acordării sprijinului financiar unităţilor de cult se vor face de către comisia de selecție în perioada 22.04.2024 – 22.05.2024.
- Publicitate -
Share this Article
Sari la conținut