Anunt de la Casa Județeană de pensii MM

3 minute de citit
- Publicitate -

        Casa Judeteană de Pensii Maramureş informează că, potrivit O.U. G.168/2022  începand cu 1 ianuarie 2023:

    -valoarea punctului de pensie este 1 785 lei.

-indemnizaţia pentru însoţitor este de 1 428 lei.

-indemnizaţia socială este de 1 125 lei.

   – indicele de corecţie utilizat pentru determinarea cuantumului pensiei se mentine la 1,41.

        Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.

Potrivit art.XVIII alin (1) din O.U.G.nr. 168/2022, în anul 2023 se menţin în plată la nivelul acordat /cuvenit pentru luna decembrie 2022:

a.indemnizaţiile prevăzute de Decretul Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

b.drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia indemnizaţiilor prevăzute la art. (1) din această lege;

c.drepturile prevăzute de Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

d.drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.cu modificările şi completările ulterioare;

e.indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pâna la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f.indemnizaţiile prevăzute de Legea nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Servicilui Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare;

g.indemnizaţia prevăzută de Legea nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România republicată;

h.ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru acesta, cu modificările ulterioare;

i.indemnizaţiile stabilite în baza Legii nr. 341/2004 cu modificările şi completările ulterioare;

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, invalizilor de război, veteranilor de război şi văduvelor de război li se acordă o indemnizaţie astfel

-invalizilor de război:

1 950 de lei lunar, pentru marii mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I invaliditate;

1 300 de lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul II de invaliditate;

1 170 de lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul III de invaliditate;

-veteranilor de război:  780 de lei lunar;

-vaduvelor de război, daca nu s-au recăsătorit:  780 de lei lunar;

 

- Publicitate -
Share this Article
Sari la conținut