Ajutorul de deces s-a majorat de la 1 ianuarie 2024

2 minute de citit
- Publicitate -

Ajutorul pentru înmormântare acordat românilor  s-a majorat de la 1 ianuarie 2024, cu 778 de lei. 

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 422/2023, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este următorul:

– în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 7.567 lei de la 6.789 lei;

– în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 3.784 lei.

Acești bani se achită în termen de trei zile lucrătoare de la solicitare de către:

 • casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia
 • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, sau al unui membru de familie al acestuia.

Acte necesare:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
 • certificat de deces (original şi copie);
 • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l– a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original), dacă este cazul;
 • adeverință care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original), dacă este cazul.
 • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din revisal, după caz.
 • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declarație pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, după caz.

 

- Publicitate -
Share this Article
Sari la conținut