Acte necesare pentru obținerea alocației

2 minute de citit
- Publicitate -

Copiii cetățeni români sau rezidenți, în vârstă de până la 18 ani, precum și tinerii care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, pot beneficia de alocație, potrivit Legii nr. 61/1993 și prevederilor ulterioare.

Părinții trebuie să aibă în vedere actele necesare pentru obținerea alocației. Este vorba despre următoarele documente:

 • cerere alocație de stat;
 • carte de identitate /BI părinti;
 • certificat de naștere copil;
 • certificat de căsătorie sau livret de familie actualizat;
 • hotărâre de încredințare, dacă este cazul;
 • hotărâre de adopție, dacă este cazul;
 • extras de cont pe numele titularului, în cazul în care alocația se va vira într-un cont bancar.

Totodată, pot exista cerințe și documente suplimentare pe lângă cele obișnuite, în cazul alocației de stat pentru copiii născuți în străinătate sau pentru copiii ai căror părinți au naționalități diferite sau domicilii diferite.

Este vorba despre următoarele: cerere alocație de stat;

 • acte de identitate părinti copil (buletin/carte de identitate, carte de identitate provizorie, pașaport, carte de rezidență, legitimație de ședere temporară) original;
 • certificat de naștere copil eliberat de autoritățile române (certificat cu CNP, nu și certificate traduse) original;
 • livret de familie sau certificat de căsătorie original;
 • adeverință de la autoritățile competențe de pe teritoriul țării unde s-a născut copilul, din care să reiasă că s-a/nu s-a beneficiat de prestații echivalente, dacă este cazul;
 • extras de cont pe numele titularului; procura notarială și act de identitate al persoanei împuternicite să reprezinte părinții plecați în străinătate, original.

Poate fi necesară și declarația notarială comună a ambilor părinti, care să facă referire la:

- Publicitate -
Share this Article
adbanner
Sari la conținut