A fost înființată Garda Forestieră Națională

4 minute de citit
- Publicitate -

În data de 05.04.2023, președintele României a promulgat legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2021 privind înfiinţarea Gărzii Forestiere Naţionale prin reorganizarea actualelor Gărzi forestiere, în funcţie de principalele atribuţii ale acestora, respectiv controlul regimului silvic şi cinegetic şi activităţile de avizare şi implementare.

„Se înfiinţează Garda Forestieră Naţională, instituţie publică care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale care răspunde de silvicultură, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea autorităţii publice centrale pentru silvicultură. Garda Forestieră Naţională are în subordine Gărzile forestiere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, care sunt instituţii publice cu personalitate juridică”, prevede legea.

Conform legii, sunt definite patrimoniul Gărzii Naționale Forestiere și constituirea acesteia. În plus, se stipulează că la conducerea Gărzii Naționale Forestiere se află un inspector general cu statut de secretar de stat, numit pe baza recomandării șefului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. Un inspector general adjunct cu statut de subsecretar de stat și un secretar general numit în conformitate cu legea oferă asistență inspectorului general în îndeplinirea atribuțiilor sale.

„Conducerea fiecăreia dintre Gărzile forestiere este asigurată de un inspector-şef, funcţionar public de conducere, care are calitatea de ordonator terţiar de credite”, mai prevede legea.

Atribuțiile Gărzii Naționale Forestiere

 • coordonarea activității Gărzilor forestiere
 • avizarea propunerilor de acte normative emise de Gărzile forestiere
 • controlarea aplicării regimului silvic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional
 • controlarea aplicării regimului cinegetic în fondul cinegetic naţional
 • controlarea transabilității materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare
 • realizarea sintezelor și analizelor de risc privind fondul forestier naţional şi fondul cinegetic
 • implementarea, monitorizarea şi controlarea aplicării regimului silvic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional
 • monitorizarea, implementarea şi controlarea aplicării regimului cinegetic în fondul cinegetic naţional
 • monitorizarea şi controlarea trasabilității materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare
 • elaborarea rapoartelor operative şi le transmite către Garda Forestieră Naţională în vederea realizării de sinteze şi analize de risc privind fondul forestier naţional şi fondul cinegetic.

Numărul maxim de posturi este de 1.007

 • Garda Forestieră Naţională, 85 de posturi, din care 47 de posturi pentru personalul cu pregătire în domeniul silvicultură şi 38 de posturi pentru persoane cu atribuţii auxiliare domeniului
 • Gărzile forestiere, 922 de posturi, din care minimum 85% de posturi pentru personalul cu pregătire în domeniul silvicultură şi restul posturilor pentru persoane cu atribuţii auxiliare domeniului, respectiv juridic, economic, resurse umane, achiziţii, investiţii,
  administrativ, comunicare, IT şi audit

Legea mai arată că există o limită de carburant de litri/lună/autoturism sau autoutilitară.

„Nu se consideră depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru Garda Forestieră Naţională şi instituţiile din subordinea acesteia, după caz. Numărul mijloacelor de transport necesar realizării atribuţiilor Gărzii Forestiere Naţionale şi instituţiilor din subordinea acesteia este de 250”, prevede legea.

Actul normativ stipulează şi că personalul gărzilor poartă în timpul serviciului uniformă, însemne distinctive, ecusoane, care se atribuie gratuit.

„Gărzile forestiere sunt autorizate să deţină arme de vânătoare şi muniţia aferentă acestora, în condiţiile legii, pentru folosirea acestora de către personalul tehnic de specialitate în exercitarea atribuţiilor de serviciu”, se mai arată în lege.

- Publicitate -
Share this Article
Sari la conținut